مناقصه عمومی یک مرحله‌ای انجام بخشی از امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری (نقلیه) معاونت بهداشت

۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۰:۱۷ کد : ۱۱۲۰ اخبار و رویدادها فراخوان‌ها
تعداد بازدید:۵۹۱
مناقصه عمومی یک مرحله‌ای انجام بخشی از امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری (نقلیه) معاونت بهداشت

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شناسه ملی 14006664651 و کد اقتصادی 411533649395 در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام بخشی از امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری ( نقلیه ) معاونت بهداشت را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 2000000386000005  به مدت یک سال برگزار نماید .

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طر ق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تدارکات: روز چهار شنبه  مورخ  22 / 02 / 1400  می باشد .

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 14 روز پنج شنبه  مورخ 30 / 02 / 1400

مهلت زمانی ارایه پیشنهاد: تا ساعت  14 روز دو شنبه  مورخ 10  / 03  / 1400

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز  سه شنبه  مورخ  11 / 03 / 1400  سالن جلسات ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه

مهلت اعتبار پیشنهادات: ساعت 14 روز سه شنبه  مورخ   01 / 04 / 1400

میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 000 , 604 , 610 , 1 ریال ( یک میلیارد و ششصد و ده میلیون و ششصد و چهار هزار ریال ) ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه و یا واریز وجه نقد به شماره حساب 4001112906378116 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (( شبا  400100004001112906378116 ir )) با شناسه واریز 982123822100074001112906378116 به نام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه .

ضمانت نامه و یا فیش واریزی تا پایان وقت اداری روز  دو شنبه  10 / 03 / 1400 به آدرس ابتدای خیابان جمهوری ساختمان شماره یک ستاد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه تحویل اداره پشتیبانی و امور رفاهی گردد کد پستی 391967665 و فایل pdf ضمانت نامه در سامانه تدارکات بارگذاری شود. 

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن اداره امورپشتیبانی و امور رفاهی48501142 - 086 فکس 42223488 – 086 تماس یا به سایت  دانشکده به نشانی  http://www.savehums.ac.irو یا به پایگاه ملی مناقصات به ادرس http://iets.mprog.ir مراجعه فرمائید اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934- 021 دفتر ثبت نام  : 88969737 و  85193768  

 


نظر شما :