فراخوان مزایده واحد دندانپزشکی مرکز جامع سلامت شهید مصطفی خمینی ( ره )

۳۱ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۳:۴۳ کد : ۱۰۲۶ اخبار و رویدادها فراخوان‌ها
تعداد بازدید:۹۱۰
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۴۶۵۱ و کداقتصادی ۴۱۱۵۳۳۶۴۹۳۹۵ در نظر دارد واحد دندانپزشکی مرکز جامع سلامت شهید مصطفی خمینی ( ره ) جهت کاربری و ارائه خدمات سطح ۳ در شیفت صبح و خدمات سطح ۲ و ۳ در شیفت عصر با اولویت گروه هدف و جمعیت تحت پوشش را همراه با دو دستگاه یونیت و تجهیزات موجود واقع در مرکز به صورت دو شیفت کاری صبح و عصر را به صورت مزایده از طریق سایت دانشکده علوم پزشکی ساوه به نشانی http://www.savehums.ac.ir به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط به مدت یک سال واگذارنماید.
فراخوان مزایده واحد دندانپزشکی مرکز جامع سلامت شهید مصطفی خمینی ( ره )

لذا جهت دریافت اسناد مزایده و ارایه پیشنهاد , مزایده گران می بایست به اداره ی امور عمومی معاونت بهداشت به آدرس ساوه میدان مادر خیابان طالقانی جنب بانک کشاورزی مراجعه نمایند .

تاریخ انتشار مزایده در سایت دانشکده علوم پزشکی روز چهارشنبه مورخ  01/02 / 1400 می باشد.

مهلت بازدید از تاریخ  01 / 02 / 1400  الی  05 / 02/ 1400 به صورت روزانه از ساعت  00 : 08  الی  00 : 12 می باشد .

مهلت زمانی ارایه پیشنهاد : تا ساعت 13 روز یکشنبه  مورخ 12/ 02 / 1400

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 صبح روز  دوشنبه  مورخ  13/ 02 / 1400 سالن جلسات ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه

میزان  سپرده شرکت در مزایده : مبلغ 000 , 000 , 72 ریال ( هفتاد و دو میلیون ریال ) ضمانتنامه بانکی با اعتبارحداقل سه ماه و یا واریز وجه نقد به شماره حساب 4001112906378116 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شبا 400100004001112906378116 IR  با شناسه واریز 982123822100074001112906378116 به نام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه : پاکت را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 12/ 02 / 1400 به آدرس ساوه میدان مادر ابتدای خیابان طالقانی جنب بانک کشاورزی ساختمان شماره دو ستاد معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه تحویل اداره امور عمومی گردد  .

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن معاونت بهداشت 08642222080 و 08642222081  تماس و یا به سایت  دانشکده  به نشانی  http://www.savehums.ac.ir مراجعه فرمائید .


نظر شما :