مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات احداث خانه بهداشت

۲۹ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۷:۵۰ کد : ۱۰۱۲ اخبار و رویدادها فراخوان‌ها
تعداد بازدید:۵۹۷
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات احداث خانه بهداشت

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شناسه ملی 14006664651 و کداقتصادی 411533649395 در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات احداث خانه بهداشت روستای یاتان شهرستان ساوه به شماره ( 2000000386000004 ) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه  تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تدارکات روز  شنبه  مورخ  28 / 01 / 1400 می باشد .

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 14 روز  شنبه  مورخ 04 / 02 / 1400

مهلت زمانی ارایه پیشنهاد : تا ساعت 14 روز شنبه  مورخ 18 / 02 / 1400

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 صبح روز یک شنبه  مورخ  19 / 02 / 1400  سالن جلسات ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه

مهلت اعتبار پیشنهادات : ساعت 14 روز دو شنبه  مورخ  10 / 03 / 1400

مهلت زمانی جهت بازدید از محل پروژه از روز  شنبه  04 / 02 / 1400 لغایت  روز چهارشنبه   15 / 02 / 1400 

میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 666 , 954 , 341 ریال ( سیصد و چهل و یک میلیون و نهصد و پنجاه و چهار هزار و ششصد و شصت و شش  ریال ) ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه و یا واریز وجه نقد به شماره حساب 4001112906378116 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (( شبا  400100004001112906378116 ir )) با شناسه واریز  982123822100074001112906378116 به نام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه . ضمانت نامه و یا فیش واریزی تا پایان وقت اداری روز شنبه 18 / 02 / 1400 به آدرس ابتدای خیابان جمهوری ساختمان شماره یک ستاد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه تحویل اداره پشتیبانی و امور رفاهی گردد کد پستی 391967665 و فایل pdf ضمانت نامه در سامانه تدارکات بارگذاری شود  

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن اداره امورپشتیبانی و امور رفاهی48501142 - 086 فکس 42223488 086 تماس یا به سایت  دانشکده به نشانی  http://www.savehums.ac.irو یا به پایگاه ملی مناقصات به ادرس http://iets.mprog.ir مراجعه فرمائید اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934- 021 دفتر ثبت نام  : 88969737 و  85193768 

کلید واژه ها: مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات احداث خانه بهداشت مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای دانشکده علوم پزشکی ساوه


نظر شما :