دستاوردها

پایگاه اورژانس شهرستان ساوه جزو ۱۰ پایگاه اول اورژانس بانوان در کشور است و دانشکده علوم پزشکی ساوه نیز در این زمینه پیشگام می‌باشد.

پایگاه اورژانس شهرستان ساوه جزو ۱۰ پایگاه اول اورژانس بانوان در کشور است و دانشکده علوم پزشکی ساوه نیز در این زمینه پیشگام می‌باشد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ پایگاه اورژانس بانوان در مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی ساوه افتتاح شد.

بیشتر
دانشکده علوم پزشکی ساوه اولین دانشگاه دارای سامانه شفاوب

دانشکده علوم پزشکی ساوه اولین دانشگاه دارای سامانه شفاوب

رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه در آئین افتتاح سامانه شفا وب که دوم آذرماه در بیمارستان شهید مدرس ساوه گفت: دانشکده علوم پزشکی ساوه به عنوان اولین دانشگاهی است که در بیمارستان‌های زیرمجموعه خود دارای سامانه شفاوب می‌باشد.

بیشتر
اعطا مجوز راه اندازی مرکز رشد فناوری های سلامت به دانشکده علوم پزشکی ساوه

اعطا مجوز راه اندازی مرکز رشد فناوری های سلامت به دانشکده علوم پزشکی ساوه

"دکتر کوهستانی" معاون آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی گفت: خوشبختانه پس از پیگیری های به عمل آمده و فراهم کردن زیر ساخت های اولیه، مجوز راه اندازی مرکز رشد فناوری‌های سلامت به دانشکده علوم پزشکی ساوه از طرف وزارت بهداشت اعطا شد.

بیشتر