آرشیو دستاوردها

اخذ مجوز رشته پزشکی عمومی در دانشکده علوم پزشکی ساوه

اخذ مجوز رشته پزشکی عمومی در دانشکده علوم پزشکی ساوه

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه "محمود کریمی" با اشاره به کسب مجوز رشته پزشکی عمومی از وزارت متبوع، از حضور دانشجویان پزشکی از سال تحصیلی آینده تحصیلی در این شهرستان خبرداد و گفت اخذ این مجوز در کنار کلیه مزایایی که برای این شهرستان خواهد داشت، گامی بزرگ در جهت تبدیل شدن این دانشکده به دانشگاه می‌باشد.

بیشتر