رشد ۱۴ هزار پله‌ای سایت دانشکده علوم پزشکی ساوه در رتبه‌بندی وب سنجی دانشگاه‌های دنیا (Webometrics)

۱۸ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۴:۱۶
تعداد بازدید:۱۳۴۶
نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در ویرایش ماه ژانویه ۲۰۲۲ نظام رتبه‌بندی جهانی وبومتریکس اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، مبنای این رتبه بندی بر اساس سه شاخص تعداد ارجاع یا لینک‌های برقرارشده از سایر سایت‌ها به سایت دانشگاه (شاخص Visibility) با وزن ۵۰ درصد، تعداد استنادات ۲۱۰ نویسنده پراستناد دانشگاه درGoogle Scholar  (شاخصOpenness/Transparency) با وزن ۱۰ درصد و تعداد مقالات کیفی دانشگاه قرارگرفته در بین ۱۰ درصد مقالات پراستناد موضوع مربوطه در سایت SCImago (شاخص Excellence/Scholar) با وزن ۴۰ درصد است.

 در حال حاضر  از ۶۵ دانشگاه علوم پزشکی کشور در این نظام رتبه‌بندی،  ۴۵ درصد آنها با بهبود رتبه جهانی همراه بوده‌اند.

دانشکده علوم پزشکی ساوه از جولای ۲۰۲۱ تا ژانویه ۲۰۲۲ با رشد ۱۴۶۴۱ پله‌ای با رشد ۶۶ درصدی  در وبومتریکس (Webometrics) در رتبه ۷۵۹۱ جهان قرار گرفت.

بر اساس اعلام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور براساس نظام رتبه‌بندی وبومتریکس (Webometrics ) در ژانویه  سال ۲۰۲۲ میلادی و مقایسه آن با جولای  سال ۲۰۲۱ میلادی به شرح زیر است:

 

رتبه‌ دانشگاه‌های وزارت بهداشت در نظام رتبه‌بندی جهانی وبومتریکس

رتبه‌ دانشگاه‌های وزارت بهداشت در نظام رتبه‌بندی جهانی وبومتریکس

رتبه‌ دانشگاه‌های وزارت بهداشت در نظام رتبه‌بندی جهانی وبومتریکس

رتبه‌ دانشگاه‌های وزارت بهداشت در نظام رتبه‌بندی جهانی وبومتریکس

رتبه‌ دانشگاه‌های وزارت بهداشت در نظام رتبه‌بندی جهانی وبومتریکس