مطالب مرتبط با کلید واژه

بیمارستان امام رضا زرندیه


فراخوان جذب نیرو خدمات در شهرستان زرندیه(مهلت ثبت نام تمدید شد)

دانشکده علوم پزشکی ساوه در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از طریق شرکت داده کاوه علم آینده در رشته شغلی خدمات افراد واجد شرایط را از طریق مصاحبه و پس از احراز صلاحیتهای عمومی ، بصورت شرکتی(خرید خدمت) با در نظر گرفتن شرایط مندرج در جدول ذیل بکارگیری نماید.

ادامه مطلب
برگزاری اولین جلسه مجمع خیرین سلامت بیمارستان امام رضا زرندیه

برگزاری اولین جلسه مجمع خیرین سلامت بیمارستان امام رضا زرندیه

به گزارش وب دا ساوه، اولین جلسه مجمع خیرین سلامت شهرستان زرندیه با حضور حجت الاسلام سبزی نماینده مردم ساوه و زرندیه، مهندس سلیمانی فرماندار شهرستان، دکتر مصری رییس دانشکده علوم پزشکی ساوه، دکتر نظری رئیس شبکه بهداشت زرندیه و جمعی از مسئولین و خیرین شهرستان برگزار شد.

ادامه مطلب

بیمارستان امام رضا(ع) زرندیه

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت داخلی شماره تلفن فکس ۱ دکتر احسان فرهادی ریاست  بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه رئیس مجتمع  ------- 45229722 ۴۵۲۲۹۷۲۲ 2 دکتر علی سرخیل مدیریت  بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه مدیر اداری  ------- 45229722   ۳ سمیه میراحمدی مترون  بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه مدیر خدمات پرستاری  152 45220955-97   4 نیلوفر بابایی ریاست  بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی  101 45220955-97   ۵ احمد  بهنام مالی  بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه رئیس ...