مطالب مرتبط با کلید واژه

سرطان


سرپرست معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی ساوه:

تغییر در شیوه زندگی مهم‌ترین عامل شیوع سرطان

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی ساوه تغییر در شیوه زندگی مانند افزایش مصرف دخانیات، غذاهای چرب و پرکالری و کم تحرکی و عوامل محیطی از مهم‌ترین عوامل شیوع سرطان است.

ادامه مطلب