مطالب مرتبط با کلید واژه

دکتر عین اللهی


همزمان با آیین افتتاح طرح های عمرانی،رفاهی و خوابگاه های دانشجویی ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور افتتاح شد:

افتتاح خوابگاه دانشجویی امام علی(ع) دانشکده علوم پزشکی ساوه

خوابگاه ۲۴ واحدی دانشکده علوم پزشکی ساوه همزمان با سراسر کشور طی آیینی با حضور وزیر بهداشت افتتاح شد.

ادامه مطلب