مطالب مرتبط با کلید واژه

مدیریت غذا و دارو ساوه


سرپرست مدیریت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی ساوه:

معدوم سازی حدود نیم تن انواع کیک و شیرینی در شهرستان زرندیه

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه سرپرست مدیریت غذا و دارو ساوه، از معدوم سازی نیم تن کیک و شیرینی فاقد مجوز بهداشتی توسط اداره نظارت بر فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی خبر داد.

ادامه مطلب

افزایش سطح اختیارات اجرایی مدیریت غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی ساوه

پس از ارزیابی و بررسی کارشناسی مدیریت غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی ساوه، با ابلاغ دکتر بهرام دارایی معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و داروی کشور سطح اختیارات امور اجرایی مدیریت غذا و داروی این دانشکده افزایش یافت.

ادامه مطلب