مطالب مرتبط با کلید واژه

دکتر شیروانی


۹ فقط یک عدد است

۹ فقط یک عدد است

فردا در تقویم کشور به تاریخ منحصر به فرد ۹۹/۹/۹ وارد می شویم، عددی که در هر دهه از قرن یکبار تکرار می شود و همین مساله باعث شده برخی از پدر و مادران اصرار داشته باشند که مهمان توراهی خود را در این روز به دنیای روشن پاگشا کنند.

ادامه مطلب