مطالب مرتبط با کلید واژه

نشست خبری با خبرنگاران


در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برگزار شد

نشست خبری سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه با موضوع جوانی جمعیت

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه این نشست ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۱ با حضور سرپرست دانشکده، معاونین، مدیران و جمعی از خبرنگاران شهرستان ساوه صورت گرفت و پیرامون مسائل جمعیتی به بحث و تبادل نظر پرداخت.

ادامه مطلب