برنامه استراتژیک دانشکده

تعداد بازدید:۱۳۳۴

 

 


چشم انداز دانشکده


دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه قصد دارد در افق ۱۴۰۴ ضمن ارتقا تراز کشوری با فراهم کردن محیط رشد و بالندگی برای استعدادهای خلاق جوانان، شکوفایی تولید علم، پژوهش و فناوری، مشارکت کارکنان متعهد و پایبند به اخلاق حرفه‌ای بر اساس مبانی و ارزش‌های فرهنگی - دینی، پوشش کامل خدمات سلامت پایه تا فوق تخصصی، متناسب با نیاز منطقه در ۲ شهرستان ساوه و زرندیه را ارائه نماید.

 


رسالت دانشکده


دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به عنوان متولی اصلی تامین، حفظ و ارتقاء سلامت مردم در ۲ شهرستان ساوه و زرندیه در نظر دارد با ارتقاء سطح کیفیت آموزش، خدمات بهداشتی و درمانی و فرهنگ سلامت جامعه از طریق گسترش خدمات درمانی و بهداشتی، افزایش تولیدات علمی پزشکی و بهره گیری از تکنولوژی جدید و تربیت نیروی متخصص به گسترش خدمات سلامت در بستر عدالت در منطقه بپردازد.

 


ارزشهای دانشکده


 • تکیه بر ارز ش‌ها و مبانی دینی و فرهنگی
 • اصل عدالت محوری
 • اصل حرفه‌ای گرایی
 • دانایی محوری
 • استفاده از پژوهش‌های کاربردی
 • هماهنگی درون بخشی
 • پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر جامعه
 • احترام به کرامت انسانی در جهت تحقق تکریم و رضایت ارباب رجوع
 • وظیفه شناسی و اعتماد سازمانی
 • شایسته سالاری با بکارگیری و تشویق نیروهای متعهد و متخصص
 • مشارکت کارکنان در برنامه ریزی و تصمیم گیری‌ها

 


اهداف کلی


• تقویت، بازسازى و توسعه شبکه بهداشتى و درمانى
• دسترسى عادلانه مردم به خدمات سلامت
• تامین رضایتمندى گیرندگان خدمت و تعالى خدمات بالینى در مراکز درمانى و پیش بیمارستانى
• ارتقاء وضعیت رفاهى و معیشتى دانشجویان رشته هاى تخصصى علوم پزشکى
• ارتقاء و اعتلاى سطح فرهنگى دانشجویان، کارکنان و اعضاى هیات علمى
• پیاده سازى قانون حمایت از خانواده و جوانى جمعیت
• توسعه کمى و کیفى رشته های تحصیلی و بومی گزینى با هدف استقرار عدالت آموزشى و توجه به مناطق کمتر برخوردار
• ارتقاء کمى و کیفى پژوهش هاى کاربردى و بنیادى در راستاى پاسخگویى به نیازهاى جامعه در عرصه سلامت و ارتقا عدالت پژوهشى
• دستیابى به فناوری های نوین در علوم پزشکى؛ حمایت از شرکتهاى دانش بنیان، مراکز رشد و پارک هاى علم و فناورى؛ نهادینه سازى و
  توسعه فناورى هاى سلامت و هدایت
• هدایت طرح هاى تحقیقاتى به سمت نیازهاى جامعه و خلق ثروت از دانش
• امنیت تغذیه، ارتقاى ایمنى و سلامت غذا
• استفاده حداکثرى از ظرفیت مشارکتهاى اجتماعى و تقویت همکاری‌هاى درون و برون بخشى در نظام سلامت
• ارتقاء بهره‌ورى خدمات نظام سلامت

 


دانلود برنامه استراتژیک دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه ۱۴۰۱ - ۱۴۰۴