مطالب مرتبط با کلید واژه

مصوبات هیئت رئیسه


در اولین جلسه هیئت رئیسه دانشکده علوم پزشکی ساوه در سال ۱۴۰۲ تصویب شد:

افزایش سه برابری ظرفیت تسهیلات اقامتی شمال کارکنان دانشکده

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۲ اولین جلسه هیئت رئیسه در سال جدید با حضور سرپرست دانشکده، معاونین و سایر اعضاء در سالن جلسات دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب