مطالب مرتبط با کلید واژه

معاون بهداشت ساوه


صدای پیری جمعیت در کشور شنیده می شود

صدای پیری جمعیت در کشور شنیده می شود

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه با اشاره به اینکه صدای پیری جمعیت در جامعه شنیده می‌شود، گفت: پیری جمعیت باعث عدم تامین نیروی کار، تهدید چرخه اقتصادی، افزایش بار خدمات بهداشتی و درمانی است.

ادامه مطلب
دکتر مجتبی ذکائی

سرپرست معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی ساوه / مصاحبه تصویری

بحران جمعیت تنها در ۷ سال آینده که ۷ سال طلایی است قابل جبران است برای جایگزینی جمعیت و جوان نگه داشتن آن، باید شاخص نرخ باروری ۲/۵ باشد این درحالی ست که این شاخص در حال حاضر ۱/۶ است. پیری جمعیت باعث عدم تامین نیروی کار، تهدید چرخه اقتصادی، افزایش بار خدمات بهداشتی و درمانی است.

ادامه مطلب