مطالب مرتبط با کلید واژه

انتصاب دکتر محمود کریمی


انتصاب «دکتر محمود کریمی» به سمت «سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه»

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، طی حکمی از سوی "دکتر سید محمد جمالیان" رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک، «دکتر محمود کریمی» به سمت «سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه» منصوب شد.

ادامه مطلب