مطالب مرتبط با کلید واژه

بیمه


ثبت نام بیمه تکمیل درمان کارکنان ۱۴۰۲-۱۴۰۳

با عنایت به استعلام بیمه مکمل درمان گروهی دانشکده علوم پزشکی ساوه(سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲)در سامانه ستاد ایران، بر اساس آخرین نرخ اعلامی طبق جدول تعهدات خواسته شده و مندرجات مورد توافق در استعلام، شرکت بیمه میهن با مبلغ پیشنهادی به عنوان نفر اول و شرکت منتخب انتخاب گردید.

ادامه مطلب
ابلاغ اجرای استانداردها و راهنماهای بالینی پزشکی قانونی از سوی وزارت بهداشت با پیگیریهای موثر رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه

ابلاغ اجرای استانداردها و راهنماهای بالینی پزشکی قانونی از سوی وزارت بهداشت با پیگیریهای موثر رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه

به گزارش وبدا ساوه، راهنماهای بالینی و استانداردهای پزشکی قانونی با پیگیری های انجمن پزشکان قانونی ایران و همچنین با پیگیری های موثر دکتر مهدی مصری رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه در تدوین وابلاغ آن به دانشگاههای علوم پزشکی کشور، روسای شورای عالی بیمه سلامت، بیمه سلامت ایرانیان، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تامین اجتماعی کشور سرانجام نتیجه داد و جهت اجراء ابلاغ گردید.

ادامه مطلب