پدافند غیرعامل

تعداد بازدید:۲۷۰۸

معرفی اعضاء پدافندغیرعامل :

*رئیس پدافندغیرعامل دانشکده علوم پزشکی ساوه:  جناب آقای دکتر مهدی مصری

*دبیرپدافندغیرعامل دانشکده علوم پزشکی ساوه: جناب آقای  دکتر محسن فلاحتی

*کارشناس پدافندغیرعامل دانشکده علوم پزشکی ساوه: سرکارخانم فاطمه رضائیان

آدرس دبیرخانه پدافندغیرعامل : ساوه-خیابان جمهوری –ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه

شماره تماس:48501000 -086

 

 

 

 

 

وظایف دبیرخانه پدافندغیرعامل :

1-دعوت اعضاء کمیته به جلسه ،تهیه دستور جلسه ،انضمام اسناد ،مدارک ،صورتجلسات و پیگیری حسن اجراء مصوبات ستاد

تبصره1:به منظور تسریع در انجام امور ،صورتجلسات و ضمایم مربوطه باید حداکثر یک هفته پس از برگزاری جلسات برای اعضای کمیته و اطلاع دبیرخانه ستاد ارسال گردد.

تبصره2: کلیه مکاتبات اداری و پشتیبانی کمیته از طریق دبیرخانه و با امضاء دبیر انجام می گیرد .مگر در مواردی که ضرورت تأیید و اعضا ء آن با رئیس کمیته باشد .

 

2-هماهنگی برای فراهم کردن مکان مناسب برگزاری جلسات و تنظیم برنامه زمانبندی آن

 

3-ارائه گزارش های دوره ای عملکرد ،نحوه تخصیص بودجه  و وضعیت طرح های مطالعاتی و اجرایی به دبیرخانه ستاد

 

4-ارائه گزارش لحظه ای بحران ها و حوادث محلی و منطقه ای به دبیرخانه ستاد

 

5-تهیه و تدوین استاندارد ها و ضوابط مدیریتی و فنی در سیستم ها ،فرایندها،تأسیسات موجود و طرح های توسعه ای و پیشنهاد آن به ستاد و پیگیری برای تصویب

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   دبیر پدافند غیرعامل دانشکده علوم پزشکی ساوه:

 نام و نام خانوادگی : جناب آقای دکتر محسن فلاحتی

مدرک تحصیلی: دکترا بهداشت حرفه ای

ایمیل : flahtia_mohsen@yahoo.com

شماره تماس :

 

 

  کارشناس پدافندغیرعامل دانشکده علوم پزشکی ساوه   

 نام و نام خانوادگی :سرکارخانم فاطمه رضائیان    

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری (کارشناس آموزش فوریت های پزشکی )

سابقه فعالیت در حوزه پدافندغیرعامل :از 1395/10/25 در مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی در واحد پدافندغیرعامل تا کنون

 ایمیل:  rezaeianf115@gmail.com   

شماره تماس :42235914 داخلی 106