امور حقوقی

تعداد بازدید:۳۴۶۱

حسین فضلعلی

کارشناس مسئول امور حقوقی

08648501141

شرح وظایف دفتر امور حقوقی:

  1. اقدامات قضایی در جهت استیفای حقوق دولت در امور کیفری و حقوقی

الف) امور کیفری شامل:

* طرح و تنظیم شکوائیه و طرح شکایت

* تشکیل پرونده در شعب مربوطه دادگاه جمع آوری مستندات از واحدهای ذیربط جهت حضور موثر در دادگاه

* پیگیری از طریق مراجع انتظامی (کلانتری، آگاهی)

* معرفی نماینده و شرکت در وقت تعیین شده و پیگری تا حصول نتیجه و اجرای رأی صادره

* بررسی و پاسخ به دعاوی کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی بر علیه دانشگاه

ب) امور حقوقی شامل:

* تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی اعم از دادخواست¬های معمولی، تأمین دلیل، تأمین خواسته، اظهارنامه و ...

* تقدیم دادخواست به مرجع قضایی صالح به رسیدگی

* شرکت در جلسات دادرسی پس از تعیین وقت

* تنظیم لایحه متناسب با اظهارات و ادعاهای خوانده یا وکیل او

* تعامل با کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص پرونده

* اطلاع از حکم صادره و پیگیری اجرای حکم

* بررسی و پاسخ به دعاوی حقوقی مطروحه له و علیه دانشگاه از قبیل ضرر و زیان وارده موارد تخلیه ملک مطالبه اجور معوقه الزام به شرکت در جلسات رسیدگی.

  1. تنظیم لوایح در رابطه با شکایات واصله از دیوان عدالت اداری بر علیه واحدهای مختلف دانشگاه و شرکت در جلسات رسیدگی دیوان عدالت اداری در صورت تقاضای دیوان
  2.  رسیدگی به پرونده‌های موجود در مراجع اداری اعم از هیأت‌های تشخیص حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی، هیأت‌های تشخیص تأمین
  3.  بررسی وضعیت متعهدین خدمت اعم از :

* بررسی وضعیت تعهد و اخذ غرامت تحصیلی از متعهدین خدمت

* اقدام جهت مکاتبات لازم در زمینه اخذ سند تعهد و تعیین مطالبات دانشگاه از متعهدین از طریق ادارت و قسمت‌های مربوطه

* اخذ تعهد رسمی از افرادی که جهت گذارندن دوره¬های آموزشی به این دفتر معرفی می‌گردند.

* پیگیری اسناد متعهدین به خدمت (دانشجویان پزشکی- پرستاری- بهیاری) و تارکین خدمت و همچنین فسخ اسنادی که تعهد آنان سپری شده است.

  1.  اخذ تعهد جهت فرصت های مطالعاتی

* اخذ وثیقه‌های ملکی و غیرملکی از متقاضیان استفاده از بورس تحصیلی

* اقدام در جهت فک سند در صورت ایفای تعهدات شخص متعهد از طریق دفترخانه مربوطه و اجرای ثبت تا حصول نتیجه

* در صورت عدم ایفای تعهد تقاضای صدور اجراییه و ارسال آن به اجرای ثبت جهت وصول طلب

* مکاتبه با اداره متبوع کارمند ضامن جهت مبلغ مورد مطالبه و کسر از حقوق وی

  1.  بررسی اسناد لازم الاجرا

* نظارت و اقدام به صدور درخواست اجرائیه نسبت به اسناد لازم¬الاجرا به منظور وصول حقوق دانشگاه و دولت

* جمع‌آوری مدارک موردنیاز در مورد املاکی که در حین اجرای تشریفات ثبتی مورد اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می‌گیرند.

* تهیه و تنظیم اسناد (رسمی- غیررسمی) معاملات از قبیل خرید و فروش، اجاره و رهن که تاکنون سند برای آنها صادر نگردیده است.

  1.  بررسی و اعلام نظر پیرامون متن پیشنویس کلیه قراردادها و تفاهمنامه های تنظیمی دانشگاه
  2.  حمایت قضایی از کارکنان

اعم از پیگیری و تشکیل پرونده از مراجع قضایی حسب دستور و حضور در شعب دادگاه جهت دفاع از حقوق آنها

  1. بررسی متن بخشنامه¬ها و دستورالعمل¬های ارجاعی از واحدهای مختلف دانشگاه و تطبیق با قوانین و مقررات موجود و اعلام نظر حقوقی

10-  جمع آوری و تشکیل آرشیو قوانین، مصوبات و بخشنامه های مختلف،

اعم از مجلس شورای اسلامی، هیأت دولت و بخشنامه¬های وزارتی و سایر ارگانها

12-  ارائه مشاوره حقوقی به کلیه واحدهای تابعه دانشگاه و کارکنان

13- انجام سایر امور محوله از سوی ریاست محترم و سایر مسئولین محترم دانشگاه، در چهارچوب وظایف دفتر حقوقی