نوبت دهی سالن شهید رهنمون (SDH)

تعداد بازدید:۲۲۳۸

قابل توجه در خواست کنندگان رزرو سالن SDH :

۱- در صورت درخواست رزرو سالن، نامه نگاری با واحد روابط عمومی الزامی است.

۲- اولویت رزرو سالن با کسانی میباشد که زودتر اقدام به نامه نگاری نمایند.

۳- حفظ و نگهداری تجهیزات سالن به عهده رزرو کننده سالن میباشد.

۴- پذیرایی از مراسم به عهده رزرو کننده سالن میباشد.

 

--------------------------------------- آذر ماه ۱۴۰۲---------------------------------------

 

چهارشنبه     ۱   آذر

پنج‌شنبه     ۲   آذر

جمعه        ۳   آذر

شنبه         ۴   آذر

یکشنبه      ۵   آذر

دوشنبه       ۶   آذر

سه‌شنبه      ۷   آذر

چهارشنبه     ۸  آذر

پنج‌شنبه     ۹   آذر

جمعه        ۱۰   آذر

شنبه         ۱۱   آذر

یکشنبه      ۱۲   آذر

دوشنبه      ۱۳   آذر

سه‌شنبه      ۱۴  آذر

خانم جوانمرد/کارگزینی/معاونت توسعه/8 الی 16

 

چهارشنبه     ۱۵  آذر

دکتر میثم رحمانی/معاونت آموزش/مدرسه کسب و کار/12 الی 16

 

پنج‌شنبه     ۱۶   آذر

خانم جوانمرد/کارگزینی/معاونت توسعه/8 الی 16

 

جمعه        ۱۷   آذر

خانم جوانمرد/کارگزینی/معاونت توسعه/8 الی 16

 

شنبه         ۱۸   آذر

دکتر میثم رحمانی/معاونت آموزش/مدرسه کسب و کار/12 الی 16

 

یکشنبه      ۱۹   آذر

خانم جوانمرد/کارگزینی/معاونت توسعه/8 الی 16

 

دوشنبه      ۲۰   آذر

خانم جوانمرد/کارگزینی/معاونت توسعه/8 الی 16

 

سه‌شنبه      ۲۱   آذر

خانم جوانمرد/کارگزینی/معاونت توسعه/8 الی 16

 

چهارشنبه    ۲۲   آذر

خانم جوانمرد/کارگزینی/معاونت توسعه/8 الی 16

 

پنج‌شنبه     ۲۳   آذر

خانم جوانمرد/کارگزینی/معاونت توسعه/8 الی 16

 

جمعه         ۲۴   آذر

خانم جوانمرد/کارگزینی/معاونت توسعه/8 الی 16

 

شنبه          ۲۵   آذر

خانم جوانمرد/کارگزینی/معاونت توسعه/8 الی 16

 

یکشنبه       ۲۶   آذر

خانم جوانمرد/کارگزینی/معاونت توسعه/8 الی 16

 

دوشنبه       ۲۷   آذر

خانم جوانمرد/کارگزینی/معاونت توسعه/8 الی 16

 

سه‌شنبه      ۲۸   آذر

خانم جوانمرد/کارگزینی/معاونت توسعه/8 الی 16

 

چهارشنبه    ۲۹   آذر

خانم جوانمرد/کارگزینی/معاونت توسعه/8 الی 16

 

پنج‌شنبه     ۳۰   آذر

خانم جوانمرد/کارگزینی/معاونت توسعه/8 الی 16

 

--------------------------------------- دی ماه ۱۴۰۲---------------------------------------

 

جمعه           ۱   دی

شنبه           ۲   دی

یکشنبه        ۳   دی

دوشنبه        ۴   دی

مریم سعیدی/اداره پرستاری/معاونت درمان/کارگاه تعرفه گذاری پرستاری/8 الی 15

 

سه‌شنبه       ۵   دی

فرمانداری/9 الی 13

 

چهارشنبه      ۶   دی

مریم سعیدی/اداره پرستاری/معاونت درمان/کارگاه پیشرفته احیا اطفال/8 الی 13

 

پنج‌شنبه       ۷   دی

مریم سعیدی/اداره پرستاری/معاونت درمان/کارگاه پیشرفته احیا اطفال/8 الی 13

 

جمعه           ۸  دی

شنبه            ۹   دی

مریم سعیدی/اداره پرستاری/معاونت درمان/کارگاه پیشرفته احیا اطفال/8 الی 13

 

یکشنبه        ۱۰   دی

سید محمد عطارد/بسیج اداری شهدا گمنام/نشست بصیرتی /10:30 الی 12

 

دوشنبه         ۱۱   دی

مریم سعیدی/اداره پرستاری/معاونت درمان/آشنایی مقابله با پدیده زلزله/8 الی 12

 

سه‌شنبه       ۱۲   دی

خانم جوانمرد/کارگزینی/معاونت توسعه/ارزیابی نیروهای استخدامی/8 الی 16

 

چهارشنبه      ۱۳   دی

خانم جوانمرد/کارگزینی/معاونت توسعه/ارزیابی نیروهای استخدامی/8 الی 16

 

پنج‌شنبه        ۱۴  دی

خانم جوانمرد/کارگزینی/معاونت توسعه/ارزیابی نیروهای استخدامی/8 الی 16

 

جمعه           ۱۵  دی

شنبه           ۱۶   دی

خانم جوانمرد/کارگزینی/معاونت توسعه/ارزیابی نیروهای استخدامی/8 الی 16

 

یکشنبه        ۱۷   دی

خانم جوانمرد/کارگزینی/معاونت توسعه/ارزیابی نیروهای استخدامی/8 الی 16

 

دوشنبه        ۱۸   دی

خانم جوانمرد/کارگزینی/معاونت توسعه/ارزیابی نیروهای استخدامی/8 الی 16

 

سه‌شنبه        ۱۹   دی

خانم جوانمرد/کارگزینی/معاونت توسعه/ارزیابی نیروهای استخدامی/8 الی 16

 

چهارشنبه      ۲۰   دی

خانم جوانمرد/کارگزینی/معاونت توسعه/ارزیابی نیروهای استخدامی/8 الی 16

 

پنج‌شنبه       ۲۱   دی

خانم جوانمرد/کارگزینی/معاونت توسعه/ارزیابی نیروهای استخدامی/8 الی 16

 

جمعه          ۲۲   دی

شنبه          ۲۳   دی

یکشنبه        ۲۴   دی

دوشنبه        ۲۵   دی

خانم خرم/سلامت خانواده، جمعیت و مدارس/معاونت بهداشت/ترویج شیوه زندگی سالم/8 الی 16

 

سه‌شنبه       ۲۶   دی

خانم خرم/سلامت خانواده، جمعیت و مدارس/معاونت بهداشت/ترویج شیوه زندگی سالم/8 الی 16

 

چهارشنبه     ۲۷   دی

پنج‌شنبه      ۲۸   دی

جمعه          ۲۹   دی

شنبه           ۳۰   دی

 

 

--------------------------------------- بهمن ماه ۱۴۰۲---------------------------------------

 

یکشنبه        ۱   بهمن

خانم فخاریان/بیمارستان مدرس/8 الی 16

 

دوشنبه       ۲   بهمن

آقای دادگر/اورژانس/جلسه هم اندیشی و بررسی چالش های پایگاه های اورژانس/12:30 الی 14:30

 

سه‌شنبه      ۳   بهمن

چهارشنبه     ۴   بهمن

پنج‌شنبه     ۵   بهمن

جمعه         ۶   بهمن

شنبه          ۷   بهمن

یکشنبه        ۸  بهمن

خانم متقی/تحول اداری/معاونت توسعه/(بدون ارسال نامه رزرو سالن)

 

دوشنبه       ۹   بهمن

سه‌شنبه      ۱۰   بهمن

چهارشنبه     ۱۱   بهمن

پنج‌شنبه     ۱۲   بهمن

خانم زارعی/تحول اداری/معاونت توسعه/دوره آموزشی مالی و معاملاتی/9 الی 13

 

جمعه        ۱۳   بهمن

شنبه          ۱۴  بهمن

یکشنبه       ۱۵  بهمن

آقای جاپلقی/اورژانس/دوره آموزش تخصصی فوریت های پزشکی/10 الی 12

 

دوشنبه       ۱۶   بهمن

سه‌شنبه      ۱۷   بهمن

خانم متقی/تحول اداری/معاونت توسعه/دوره آموزشی مدیریت دانش/10 الی 13

 

چهارشنبه    ۱۸   بهمن

آقای قهاری/بسیج جامعه پزشکی/جلسه تبیین/10 الی 12

 

پنج‌شنبه     ۱۹   بهمن

جمعه        ۲۰   بهمن

شنبه          ۲۱   بهمن

یکشنبه      ۲۲   بهمن

دوشنبه      ۲۳   بهمن

سه‌شنبه      ۲۴   بهمن

چهارشنبه    ۲۵   بهمن

پنج‌شنبه     ۲۶   بهمن

خانم حسینلو/واحد سلامت روان/مرکز بهداشت/کارگاه حمایت های روانی اجتماعی در بحران و بلایا/7:30 الی 19

 

جمعه        ۲۷   بهمن

خانم حسینلو/واحد سلامت روان/مرکز بهداشت/کارگاه حمایت های روانی اجتماعی در بحران و بلایا/7:30 الی 19

 

شنبه         ۲۸   بهمن

حاجاقا ودود/نهاد رهبری/کارگاه آموزشی اقامه نماز/10 الی 12

 

یکشنبه      ۲۹   بهمن

آقای جاپلقی/اورژانس/دوره آموزش تخصصی فوریت های پزشکی/8 الی 16

 

دوشنبه      ۳۰   بهمن

آقای جاپلقی/اورژانس/دوره آموزش تخصصی فوریت های پزشکی/8 الی 16

 

--------------------------------------- اسفند ماه ۱۴۰۲---------------------------------------

 

سه‌شنبه       ۱   اسفند

چهارشنبه     ۲   اسفند

آقای بیاتی/گسترش/معاونت بهداشت/ثبت و طبقه بندی صحیح علل مرگ/9 الی 14

 

پنج‌شنبه      ۳   اسفند

جمعه          ۴   اسفند

شنبه           ۵   اسفند

یکشنبه        ۶   اسفند

دوشنبه        ۷   اسفند

سه‌شنبه        ۸  اسفند

چهارشنبه      ۹   اسفند

خانم هدایتی/واحد سلامت روان/معاونت بهداشت/کارگاه تربیت مربر مهارت های زندگی کودکان/7:30 الی 19

 

پنج‌شنبه       ۱۰   اسفند

خانم هدایتی/واحد سلامت روان/معاونت بهداشت/کارگاه تربیت مربر مهارت های زندگی کودکان/7:30 الی 19

 

جمعه           ۱۱   اسفند

شنبه            ۱۲   اسفند

یکشنبه        ۱۳   اسفند

دوشنبه         ۱۴  اسفند

آقای صفا/منابع انسانی/معاونت توسعه/کارگاه آموزش دستورالعمل مدیریت عملکرد به رابطین/8 الی 12

 

سه‌شنبه        ۱۵  اسفند

چهارشنبه      ۱۶   اسفند

پنج‌شنبه       ۱۷   اسفند

جمعه           ۱۸   اسفند

شنبه            ۱۹   اسفند

یکشنبه         ۲۰   اسفند

دوشنبه         ۲۱   اسفند

سه‌شنبه        ۲۲   اسفند

چهارشنبه      ۲۳   اسفند

پنج‌شنبه       ۲۴   اسفند

جمعه          ۲۵   اسفند

شنبه           ۲۶   اسفند

یکشنبه        ۲۷   اسفند

دوشنبه        ۲۸   اسفند

سه‌شنبه       ۲۹   اسفند