میز خدمت الکترونیک

تعداد بازدید:۵۰۰۲

 میز خدمت الکترونیک

 

حوزه ریاست

معاونت توسعه

معاونت درمان

معاونت بهداشت

مدیریت غذا و دارو

معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی

کلید واژه ها: میز خدمت الکترونیک ساوه