آزمون های استخدامی

فراخوان جذب نیرو در رشته شغلی خدمات در ساوه، زرندیه و غرق آباد (تمدید شد)

دانشکده علوم پزشکی ساوه در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از طریق شرکت بهینه سازان راه حقیقت و شرکت برزین رهاب آبادیس در رشته شغلی خدمات افراد واجد شرایط را از طریق مصاحبه و پس از احراز صلاحیتهای عمومی، بصورت شرکتی(خرید خدمت) با در نظر گرفتن شرایط مندرج در جدول ذیل بکارگیری نماید.

ادامه مطلب

جذب نیروی انسانی در رشته شغلی کمک پرستار

دانشکده علوم پزشکی ساوه در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از طریق شرکت آوا سلامت افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون های کتبی ، مصاحبه و پس از احراز صلاحیتهای عمومی ، بصورت شرکتی(خرید خدمت) با در نظر گرفتن شرایط مندرج در جدول ذیل بکارگیری نماید.

ادامه مطلب

جذب نیروی انسانی در رشته شغلی پزشک عمومی و مراقب سلامت

دانشکده علوم پزشکی ساوه با همکاری سازمان بیمه سلامت استان مرکزی برای اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در شهر ساوه بر اساس دستورالعمل ابلاغی از دارندگان و مدارک ذیل دعوت به همکاری می نماید:

ادامه مطلب

اعلام نتایج اولیه آزمون شرکتی در رشته‌های شغلی نگهبان

احتراما به اطلاع داوطلبین آزمون نگهبانی (شرکتی) مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ میرساند: از کلیه افراد مشخص شده در جدول ذیل تقاضا میگردد جهت برگزاری تست شاخص توده بدنی (BMI) و در صورت تاییدBMI ، آزمون عملی نگهبانی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ راس ساعت ۰۸:۰۰ بهمراه لباس و کفش ورزشی مناسب و کارت بیمه ورزشی* در سالن ورزشی امام خمینی(ره) واقع در ساوه بلوار پورزند/ بلوار ورزشکاران/ضلع شرقی دریاچه تفریحی امام خمینی(ره) حضور یابند.

ادامه مطلب

فراخوان جذب نیرو به صورت شرکتی در رشته شغلی خدمات(ساوه و زرندیه)

دانشکده علوم پزشکی ساوه در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در رشته شغلی خدمات افراد واجد شرایط را از طریق آزمون کتبی، مصاحبه و پس از احراز صلاحیتهای عمومی، بصورت شرکتی با در نظر گرفتن شرایط مندرج در جدول ذیل بکارگیری نماید.

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون استخدام پیمانی دانشکده علوم پزشکی ساوه در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸

نتایج اولیه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون فوق الذکر به شرح جدول ذیل اعلام میگردد. مقتضی است افراد مشروحه در جدول با در دست داشتن مدارک درخواستی (انتهای اطلاعیه) در تاریخ تعیین شده به جهت بررسی مدارک به واحد استخدام دانشکده به آدرس ساوه میدان مادر- ابتدای خیابان جمهوری- ساختمان شماره ۱ دانشکده علوم پزشکی ساوه-واحد منابع انسانی –اتاق ۲۱۲(خانم فراهانی) مراجعه نمایند. بدیهی است عدم مراجعه در مهلت مقرر به منزله انصراف بوده و از نفرات ذخیره به جایگزینی افراد استفاده خواهد شد.

ادامه مطلب

فراخوان جذب نیرو به صورت قراردادی در رشته شغلی پزشک خانواده(شهر رازقان و دوزج)

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد در راستای تامین نیروی مورد نیاز خود افراد واجد شرایط را به استناد ماده ۳۳ آئین نامه اداری، استخدامی کارکنان غیر هیات علمی و دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون های استخدامی مصوب دور دوم هیات امنا سال ۱۳۹۷ از طریق مصاحبه تخصصی و پس از احراز صلاحیتهای عمومی براساس قانون گزینش کشور به صورت قرارداد پزشک خانواده و با در نظر گرفتن شرایط مندرج در جدول ذیل بکارگیری نماید:

ادامه مطلب

فراخوان جذب نیرو به صورت شرکتی در رشته شغلی خدمات (شهر غرق آباد)

دانشکده علوم پزشکی ساوه در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در رشته شغلی خدمات افراد واجد شرایط را از طریق، مصاحبه و پس از احراز صلاحیتهای عمومی، بصورت شرکتی با در نظر گرفتن شرایط مندرج در جدول ذیل بکارگیری نماید:

ادامه مطلب