مناقصه عمومی یک مرحله‌ای اجرای عملیات احداث خانه بهداشت روستای یاتان

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۰:۱۹ کد : ۱۱۴۲ اخبار و رویدادها فراخوان‌ها
تعداد بازدید:۵۴۸
مناقصه عمومی یک مرحله‌ای اجرای عملیات احداث خانه بهداشت روستای یاتان

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۴۶۵۱ و کداقتصادی ۴۱۱۵۳۳۶۴۹۳۹۵ در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای اجرای عملیات احداث خانه بهداشت روستای یاتان شهرستان ساوه به شماره ۲۰۰۰۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰۶ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تدارکات: روز چهار شنبه مورخ ۲۹ / ۰۲ / ۱۴۰۰

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۴ روز چهار شنبه مورخ ۰۵ / ۰۳ / ۱۴۰۰

مهلت زمانی ارایه پیشنهاد: تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۷ / ۰۳ / ۱۴۰۰

زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۸ / ۰۳ / ۱۴۰۰ سالن جلسات ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه

مهلت اعتبار پیشنهادات: ساعت ۱۴ روز یک شنبه مورخ ۰۶ / ۰۴ / ۱۴۰۰

مهلت زمانی جهت بازدید از محل پروژه: از روز پنج شنبه ۳۰ / ۰۲ / ۱۴۰۰ لغایت روز چهارشنبه ۱۲ / ۰۳ / ۱۴۰۰ 

میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ ۶۶۶، ۹۵۴، ۳۴۱ ریال (سیصد و چهل و یک میلیون و نهصد و پنجاه و چهار هزار و ششصد و شصت و شش ریال) ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه و یا واریز وجه نقد به شماره حساب ۴۰۰۱۱۱۲۹۰۶۳۷۸۱۱۶ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (( شبا ۴۰۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱۲۹۰۶۳۷۸۱۱۶ ir)) با شناسه واریز ۹۸۲۱۲۳۸۲۲۱۰۰۰۷۴۰۰۱۱۱۲۹۰۶۳۷۸۱۱۶ به نام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه.

ضمانت نامه و یا فیش واریزی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۷ / ۰۳ / ۱۴۰۰ به آدرس ابتدای خیابان جمهوری ساختمان شماره یک ستاد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه تحویل اداره پشتیبانی و امور رفاهی گردد کد پستی ۳۹۱۹۶۷۶۶۵ و فایل pdf ضمانت نامه در سامانه تدارکات بارگذاری شود 

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن اداره امورپشتیبانی و امور رفاهی۴۸۵۰۱۱۴۲ - ۰۸۶ فکس ۴۲۲۲۳۴۸۸ – ۰۸۶ تماس یا به سایت دانشکده به نشانی http://www.savehums.ac.ir و یا به پایگاه ملی مناقصات به ادرس http://iets.mprog.ir مراجعه فرمائید اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: ۴۱۹۳۴- ۰۲۱ دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

کلید واژه ها: روستای یاتان


نظر شما :