معاونت بهداشت

فکس

شماره تلفن

سمت

محل خدمت

واحد

نام خانوادگی

نام

ردیف

42226653

42216276

معاون فنی

دفتر معاونت

معاونت بهداشت

بیاتی

هادی

1

42216276

معاون اجرایی

دفتر معاونت

معاونت بهداشت

اذانی

هادی

2

42216089

حراست

حراست

معاونت بهداشت

نظری

یاشار

3

42214330

مدیر گروه گسترش شبکه معاونت بهداشتی

گروه و شبکه ارتقاء سلامت

معاونت بهداشت

بصیری

منصوره

4

42215955

کارشناس پزشک خانواده شهری و مسئول آموزش  ضمن خدمت

گروه و شبکه ارتقاء سلامت شهری

معاونت بهداشت

اطاعتی

ندا

5

42215955

کارشناس پزشک خانواده شهری

گروه و شبکه ارتقاء سلامت شهری

معاونت بهداشت

خلج امیرحسینی

فرزانه

6

42215955

کارشناس پزشک خانواده شهری

گروه و شبکه ارتقاء سلامت شهری

معاونت بهداشت

رستمی

مژگان

7

42214330

کارشناس پزشک خانواده روستایی

گروه و شبکه ارتقاء سلامت روستایی

معاونت بهداشت

مینایی

فریده

8

42214330

کارشناس جلب مشارکت مردمی

گروه و شبکه ارتقاء سلامت روستایی

معاونت بهداشت

سلطانی

سمیه

9

42214330

کارشناس پزشک خانواده روستایی

گروه و شبکه ارتقاء سلامت روستایی

معاونت بهداشت

حبیبی

ملیحه

10

42214330

کارشناس پزشک خانواده روستایی

گروه و شبکه ارتقاء سلامت روستایی

معاونت بهداشت

دوسکی

شیرین

11

42253395

کارشناس مسئول

مرکز آموزش بهورزی

معاونت بهداشت

چوبداران

خدیجه

12

42253395

کارشناس مسئول بهداشت مدارس

مرکز آموزش بهورزی

معاونت بهداشت

قاسمی

ام لیلا

13

42253395

کارشناس بهداشت محیط  شهری و روستایی

مرکز آموزش بهورزی

معاونت بهداشت

توکلی

فریبا

14

42253395

مربی بهداشت خانواده

مرکز آموزش بهورزی

معاونت بهداشت

سعیدی یک

مریم

15

42253395

مربی مبارزه با بیماری ها

مرکز آموزش بهورزی

معاونت بهداشت

ملااحمدی

غلامرضا

16

42253395

امور دفتری

مرکز آموزش بهورزی

معاونت بهداشت

ویلانی

ریحانه

17

42253395

کارشناس بیماری های خاص و دیالیز

مرکز آموزش بهورزی

معاونت بهداشت

دادگر

شادی

18

42212080

کارشناس امور دارویی

امور دارویی

معاونت بهداشت

ملایری

مهدی

19

42212080

کارشناس امور دارویی

امور دارویی

معاونت بهداشت

سعادتی

فاطمه

20

42212080

کارشناس مسئول ازمایشگاه

امور ازمایشگاهها

معاونت بهداشت

داداش نژاد

مهدی

21

42212080

کارشناس ازمایشگاه

امور ازمایشگاهها

معاونت بهداشت

شجاع

عاطفه شجاع

22

42212080

کارشناس ازمایشگاه

امور ازمایشگاهها

معاونت بهداشت

علی مردانی

فاطمه

23

42226180

کارشناس IT

واحد IT

معاونت بهداشت

خسروی

میثم

24

42231009-42232442

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

معاونت بهداشت

شفیعی پرند

حیدر

25

42231009-42232442

کارشناس ایمن سازی، زنجیره سرما، بیماری های قابل پیشگیری با واکسن

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها واگیر

معاونت بهداشت

فرخ

مهدی

26

42231009-42232442

کارشناس سل، HIV، STD

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها واگیر

معاونت بهداشت

امین فرقانی

هانیه

27

42231009-42232442

کارشناس زئونوز، مالاریا

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها واگیر

معاونت بهداشت

محسن آقایی

مرضیه

28

42231009-42232442

کارشناس بیماری های منتقله از آب و غذا، بهداشت و مراقبت بین الملل،عفونت های بیمارستانی،آنفلوآنزا

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها واگیر

معاونت بهداشت

دشتی

زهرا

29

42231009-42232442

کارشناس سرطان، ثبت سرطان، آسم و COPD، بیماری های اسکلتی و عضلانی

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر

معاونت بهداشت

اعظمی

سهیلا

30

42231009-42232442

کارشناس ژنتیک، هیپوتیروئیدی، سلامت گوش و شنوایی، سلامت بینایی

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر

معاونت بهداشت

یوسفی

محمدصالح

31

42231009-42232442

کارشناس قلب و عروق، دیابت، سوانح و حوادث، ماده 37

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر

معاونت بهداشت

امینی آرا

آذر

32

42223081

مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس

گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس

معاونت بهداشت

خرم

رقیه

33

42223081

کارشناس برنامه سلامت مادران

گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس

معاونت بهداشت

رستگار

مریم

34

42223081

کارشناس بهداشت خانواده

گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس

معاونت بهداشت

جواهری

زهرا

35

42223081

کارشناس سلامت نوزادان و کودکان

گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس

معاونت بهداشت

سلطانی

لیلا

36

42223081

کارشناس سلامت نوزادان و کودکان

گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس

معاونت بهداشت

منعمی

آرزو

37

42223081

کارشناس برنامه میانسالان

گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس

معاونت بهداشت

قاسمی

فاطمه

38

42223081

کارشناس برنامه سالمندان

گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس

معاونت بهداشت

مجیدی

فاطمه

39

42223081

کارشناس سلامت جوانان،نوجوانان و مدارس

گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس

معاونت بهداشت

اسدبگی

سمیه

40

42223081

کارشناس برنامه سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس

گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس

معاونت بهداشت

اسپرهم

حدیثه

41

42223081

کارشناس برنامه سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس

گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس

معاونت بهداشت

عجمی

محسن

42

42223081

کارشناس برنامه سلامت باروری

گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس

معاونت بهداشت

روشنایی

آمنه

43

42223081

کارشناس تنظیم خانواده

گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس

معاونت بهداشت

رضایی

فرشته رضایی

44

42230900

مدیر گروه سلامت محیط و کار

گروه سلامت محیط و کار

معاونت بهداشت

مقیاسی

نصرالله

45

42230900

کارشناس مسئول بهداشت محیط

گروه سلامت محیط و کار

معاونت بهداشت

فلاحتی

علی

46

42230900

کارشناس سلامت محیط

گروه سلامت محیط و کار

معاونت بهداشت

زارع تیموری

زهره

47

42230900

کارشناس سلامت محیط

گروه سلامت محیط و کار

معاونت بهداشت

قربانپور

محمد امین

48

42230900

کارشناس ستاد مرکز بهداشت

گروه سلامت محیط و کار

معاونت بهداشت

حیدری

علی اکبر

49

42414105

کارشناس  مرکز سلامت شهر صنعتی

گروه سلامت محیط و کار

معاونت بهداشت

سعیدیان فر

فاطمه

50

42229891

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشکده

گروه سلامت محیط و کار

معاونت بهداشت

نوری

سعید

51

42229891

مسئول سامانه و برنامه های عملیاتی

گروه سلامت محیط و کار

معاونت بهداشت

قدیمی

حمید

52

42229891

کارشناس بررسی سخت و زیان آور

گروه سلامت محیط و کار

معاونت بهداشت

اسداللهی

سعید

53

42229891

کارشناس بررسی سخت و زیان آور

گروه سلامت محیط و کار

معاونت بهداشت

باقری

مریم باقری

54

-

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت زرندیه

گروه سلامت محیط و کار

معاونت بهداشت

اخوان

علی

55

42342990

مسئول بهداشت حرفه ای منطقه شهرصنعتی کاوه

گروه سلامت محیط و کار

معاونت بهداشت

شریفلو

جابر

56

42342990

مسئول طب کار و برنامه بهداشت حرفه ای روستایی

گروه سلامت محیط و کار

معاونت بهداشت

حاج سلطانی

علیرضا

57

42228660

بازرس بهداشت حرفه ای

گروه سلامت محیط و کار

معاونت بهداشت

شریفی

معصومه

58

-

بازرس بهداشت حرفه ای زرندیه

گروه سلامت محیط و کار

معاونت بهداشت

مفخم

علی

59

-

بازرس بهداشت حرفه ای زرندیه

گروه سلامت محیط و کار

معاونت بهداشت

گنجور

پوریا

60

42342990

بازرس بهداشت حرفه ای

گروه سلامت محیط و کار

معاونت بهداشت

اسکندری

ام البنین

61

42229891

بازرس بهداشت حرفه ای

گروه سلامت محیط و کار

معاونت بهداشت

باقری

سحر

62

42342990

بازرس بهداشت حرفه ای

گروه سلامت محیط و کار

معاونت بهداشت

آهنگر

راضیه

63

42342990

بازرس بهداشت حرفه ای

گروه سلامت محیط و کار

معاونت بهداشت

ابراهیمی

مریم

64

42229891

بازرس بهداشت اصناف

گروه سلامت محیط و کار

معاونت بهداشت

پاشایی

آرزو

65

42229891

بازرس بهداشت اصناف

گروه سلامت محیط و کار

معاونت بهداشت

خوبان

رؤیا

66

42342990

متصدی دبیرخانه شهرصنعتی

گروه سلامت محیط و کار

معاونت بهداشت

عسگری

میلاد

67

42216113

کارشناس مسئول واحد آموزش و ارتقای سلامت

واحد آموزش و ارتقای سلامت

معاونت بهداشت

محمدصفت رودسری

فاطمه

68

42216113

کارشناس آموزش و ارتقای سلامت

واحد آموزش و ارتقای سلامت

معاونت بهداشت

عطارد

مرضیه

69

42216113

کارشناس آموزش و ارتقای سلامت

واحد آموزش و ارتقای سلامت

معاونت بهداشت

قره داغی

زینب

70

42216113

کارشناس ارتباطات و مشارکتهای مردمی

واحد آموزش و ارتقای سلامت

معاونت بهداشت

لطفی

زهرا

71

42216215

کارشناس مسئول واحد سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

واحد سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

معاونت بهداشت

هدایتی

شهناز

72

42216215

کارشناس سلامت روان و اجتماعی

واحد سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

معاونت بهداشت

حسینلو

عاطفه

73

42216215

کارشناس اعتیاد

واحد سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

معاونت بهداشت

بابایی

سولماز

74

42216215

کارشناس سلامت روان مرکز بهداشت

واحد سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

معاونت بهداشت

جوانمرد

وحید

75

42226790

کارشناس مسئول واحد کاهش خطر در بلایا و حوادث

واحد کاهش خطر در بلایا و حوادث

معاونت بهداشت

فلاحتی

علی

76

42226494

کارشناس مسئول واحد سلامت دهان و دندان

واحد سلامت دهان و دندان

معاونت بهداشت

غفاری تبریزی

زهرا

77

42226494

کارشناس سلامت دهان و دندان

واحد سلامت دهان و دندان

معاونت بهداشت

عزتی

مریم

78

42226494

کارشناس سلامت دهان و دندان

واحد سلامت دهان و دندان

معاونت بهداشت

تخت رونده

سحر

79

42216560

کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه جامعه

واحد بهبود تغذیه جامعه

معاونت بهداشت

اسدی

مینا

80

42216560

کارشناس تغذیه

واحد بهبود تغذیه جامعه

معاونت بهداشت

یوسفی

عاطفه

81

42226180

کارشناس مسئول واحد آمار

واحد آمار

معاونت بهداشت

اعتصامی

مهری

82