حوزه ریاست

 

فکس

شماره تلفن

سمت

محل خدمت

واحد

نام خانوادگی

نام

ردیف

42223488

48501109

رئیس دفتر ریاست

دفتر ریاست

حوزه ریاست

عطارد

سید محمد

1

48501110

مسئول دفتر ریاست

دفتر ریاست

حوزه ریاست

اسلامی

منصوره

2

48501119

مسئول روابط عمومی

روابط عمومی

حوزه ریاست

احد

احمد

3

48501167

کارشناس روابط عمومی

روابط عمومی

حوزه ریاست

هاشمی

مهرنوش

4

48501162

رابط نهاد نمایندگی رهبری

نهاد نمایندگی رهبری

حوزه ریاست

ودود

هادی

5

48501118

رئیس بازرسی

بازرسی

حوزه ریاست

امینی

احمد علی

6

48501118

کارشناس بازرسی

بازرسی

حوزه ریاست

ورپایی

حمید

7

48501172

سرپرست اداره حراست

حراست

حوزه ریاست

میثمی

ناطق

8

48501182

کارشناس حفاظت پرسنلی

حراست

حوزه ریاست

چراغی

حسین

9

48501172

مسئول دبیرخانه محرمانه

حراست

حوزه ریاست

جلالی

فاطمه

10

48501115

مشاور رئیس در امور مشارکتهای اجتماعی

مشارکتهای اجتماعی

حوزه ریاست

صبوحی

مرتضی

11

48501152

مدیر امور خیرین و سازمانهای مردم نهاد

مشارکتهای اجتماعی

حوزه ریاست

قسمتی

فاطمه

12

48501141

کارشناس مسئول حقوقی

امور حقوقی

حوزه ریاست

فضلعلی

حسین

13

48501105

رئیس گزینش

گزینش

حوزه ریاست

ملااحمدی

غلامرضا

14

48501106

محقق

گزینش

حوزه ریاست

باقری

مهدی

15

48501106

امور اداری

گزینش

حوزه ریاست

بیضا

سمیه

16

48501106

محقق

گزینش

حوزه ریاست

عباس نعمتی

شهره

17

48501106

مصاحبه گر

گزینش

حوزه ریاست

صدری

منیر

18

48501154

رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات

آمار و فناوری اطلاعات

حوزه ریاست

آقامیری

امیر

19

48501140

ITکارشناس

آمار و فناوری اطلاعات

حوزه ریاست

رضابنده لو

وحید

20

48501138

ITکارشناس

آمار و فناوری اطلاعات

حوزه ریاست

لطیفی

منصوره

21

48501137

ITکارشناس

آمار و فناوری اطلاعات

حوزه ریاست

نظیف

فاطمه

22

48501139

کارشناس آمار

آمار و فناوری اطلاعات

حوزه ریاست

اعلایی

فاطمه

23