انتصابات

مراسم تودیع و معارفه معاون درمان دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه معاون درمان دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد

به گزارش وب دا ساوه، مراسم تکریم دکتر رضا نظری و معارفه دکتر مجتهدی بعنوان معاون درمان دانشکده علوم پزشکی ساوه صبح امروز دهم دی ماه سالجاری در سالن جلسات ستاد دانشکده برگزار شد.

مراسم تودیع و معارفه معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد

به گزارش وب دا ساوه، مراسم تکریم دکتر نعمت اله عزیزی و معارفه دکتر محمود کریمی بعنوان معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه ظهر امروز چهارم آذر ماه سالجاری در سالن SDH برگزار شد.