مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین ۹ نفر نیروی انسانی

۲۶ آذر ۱۳۹۹ | ۰۸:۳۹ کد : ۳۶۶ مناقصه ها
تعداد بازدید:۲۶۲
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۴۶۵۱ و کداقتصادی ۴۱۱۵۳۳۶۴۹۳۹۵ در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین ۹ نفر نیروی انسانی جهت انجام کلیه امور سرویس ، تعمیر و نگهداری ، بازدید و راهبری کلیه تاسیسات و وسائل حرارتی و برودتی ، مکانیکی و برقی ساختمان ها و فضاهای تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه و واحد های تابعه در شهرستان های ساوه و زرندیه به شماره (۲۰۹۹۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۱۴ ) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین ۹ نفر نیروی انسانی

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تدارکات روز سه شنبه مورخ  25 / 09 / 1399 می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 14 روز سه شنبه  مورخ 02 / 10 / 1399
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد : تا ساعت 14 روز یکشنبه  مورخ 14 / 10 / 1399
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 13 ظهر روز دوشنبه مورخ  15 / 10 / 1399 سالن جلسات ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه
مهلت اعتبار پیشنهادات : ساعت 13 روز چهارشنبه  مورخ 08 / 11 / 1399
میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 967 , 109 , 303 ریال ( سیصد و سه میلیون و صد و نه هزار و نهصد و شصت و هفت ریال ) ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه و یا واریز وجه نقد به شماره حساب 4001112906378116 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (( شبا  400100004001112906378116ir )) با شناسه واریز 982123822100074001112906378116 به نام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه . ضمانت نامه و یا فیش واریزی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 14 / 10 / 1399 به آدرس میدان مادر ابتدای خیابان جمهوری ساختمان شماره یک ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه تحویل اداره پشتیبانی گردد کد پستی 76651 - 39196 و فایل pdf ضمانت نامه در سامانه تدارکات بارگذاری شود  
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن اداره امور پشتیبانی و رفاهی 48501142 - 086 فکس 42223488 – 086 تماس یا به سایت دانشکده به نشانی  http://www.savehums.ac.irو یا به پایگاه ملی مناقصات به ادرس http://iets.mprog.ir مراجعه فرمائید اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934- 021 دفتر ثبت نام  : 88969737 و  85193768  

کلید واژه ها: ساوه دانشکده علوم پزشکی فراخوان نیروی انسانی


( ۱ )

نظر شما :