مناقصه عمومی یک مرحله ای ای تامین ۹ نفر نیروی انسانی

۰۵ آبان ۱۳۹۹ | ۱۱:۴۰ کد : ۱۸۴ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۲۰۱
احتراما دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۴۶۵۱ و کداقتصادی ۴۱۱۵۳۳۶۴۹۳۹۵ در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای ای تامین ۹ نفر نیروی انسانی جهت انجام کلیه امور سرویس ، تعمیر و نگهداری ، بازدید و راهبری کلیه تاسیسات و وسائل حرارتی و برودتی ، مکانیکی و برقی ساختمان ها و فضاهای تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه و واحد های تابعه در شهرستان های ساوه و زرندیه به شماره (۲۰۹۹۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰۹ ) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .
مناقصه عمومی یک مرحله ای ای تامین ۹ نفر نیروی انسانی

احتراما دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شناسه ملی 14006664651 و کداقتصادی 411533649395 در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای ای تامین 9 نفر نیروی انسانی جهت انجام کلیه امور سرویس ، تعمیر و نگهداری ، بازدید و راهبری کلیه تاسیسات و وسائل حرارتی و برودتی ، مکانیکی و برقی ساختمان ها و فضاهای تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه و واحد های تابعه  در شهرستان های ساوه و زرندیه به شماره (2099000386000009 ) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه  تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .


تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تدارکات روز شنبه مورخ 03 / 08 / 1399 می باشد.


مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 10 / 08 /

1399
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد : تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 21 / 08 /

1399
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 13 ظهر روز شنبه مورخ  24 / 08 / 1399 سالن جلسات ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه به نشانی ابتدای خیابان جمهوری


مهلت اعتبار پیشنهادات : ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 16 / 09 /

1399
میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 967 / 109 / 303 ریال ( سیصد و سه میلیون و صد و نه هزار و نهصد و شصت و هفت ریال ) ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه و یا واریز وجه نقد به شماره حساب 4001112906378116 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (( شبا  400100004001112906378116ir )) با شناسه واریز  982123822100074001112906378116 به نام دانشکده علوم پزشکی ساوه ضمانت نامه و یا فیش واریزی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 21 / 08 / 1399 به آدرس ابتدای خیابان جمهوری ساختمان شماره یک ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه تحویل اداره پشتیبانی وامور رفاهی گردد کد پستی 391967665 و فایل pdf ضمانت نامه در سامانه تدارکات بارگذاری شود.


برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن اداره امورپشتیبانی وامور رفاهی  08648501142- تماس فکس  08642223488 یا به سایت  دانشکده  به نشانی  http://www.savehums.ac.irو یا به پایگاه ملی مناقصات به ادرس http://iets.mprog.ir مراجعه فرمائید اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934- 021 دفتر ثبت نام  : 88969737 و  85193768  

 

کلید واژه ها: مناقصه


( ۱ )

نظر شما :